Drveni pelet

Sparrow pelet

Drveni pelet ima nizak procenat vlage – do 7%, što omogućava visok učinak sagorevanja, a samim tim i njegovu veliku iskorišćenost. Ima najbolji odnos energetske vrednosti iskorišćenja i cene u odnosu na ostala čvrsta goriva – gas i električnu energiju. Prema toplotnim vrednostima, korišćenje jedne tone peleta za istu količinu toplote…

прочитај више