Upoznajte proces proizvodnje

1. Skidanje kore

Svi trupci za potrebe proizvodnje prolaze kroz proces skidanja kore. Količina pepela u peletu zavisi od više faktora, a najbitniji je kora. Kora sadrži veći  procenat jedinjenja koje ne sagorevaju i javljaju se kao otpad procesa sagorevanja – poznatiji kao pepeo. Nakon odstranjivanja kore trupci nastavljaju u proces usitnjavanja u čips.

2. Prerada

Nakon procesa uklanjanja kore, sledi proces usitnjavanja trupaca na nivo sečke, a potom sledi proces daljeg usitnjavanja u vlažnom mlinu. Odnos materijala u čitavom procesu prerade je 70% tvrdo drvo / 30% meko drvo, a u cilju postizanja optimalnog nivoa kvaliteta peleta kao krajnjeg produkta.

3. Sušenje

Proces sušenja materijala je najbitniji za dobijanje kvalitetnog peleta – procenat vlage mora biti do 12% nakon izlaska materijala iz Rotacionog bubnja, radi postizanja kranjihcca 6% vlage peleta.

4. Separacija

Separator služi za odvajanje krupne i sitne piljevine. Krupna piljevina se stavlja u suvi mlin na usitnjavanje, a sitna – tj drvno brašno – se ubacuje direktno u veliki Silos. Iz Silosa se napajaju Prese uz pomoć miksera za razbijanje grudvi piljevine.

5. Presovanje

Pelet se dobija uz pomoćspecijalizovanih presa.Prese rade na principu kompresovanja prethodno prerađenog materijala, lagerovanog u Silosu, a uz pomoć dva rolera i matrice.Posle peletiranja dobijaju se pelet i prašina (nus proizvod).  Prašina se odstranjuje pre pakovanja u kese ili džakove, a uz pomoć aspiracije i odprašivača.

6. Pakovanje

U završnoj fazi na liniji za automatsko pakovanje pelet se prenosi u kese od 15kg ili džambo vreće, odakle se doprema u skladište i priprema za plasman na tržište.