• Proizvodnja kvalitetnog peleta

    Parametri ENPlus

    Samo jedan parametar nas zadržava u klasi A2. Svi ostali parametri su nam u klasi A1. Ispitivanje BE...

  • Sparrow pelet

    Drveni pelet

    Drveni pelet ima nizak procenat vlage – do 7%, što omogućava visok učinak sagorevanja, a samim tim i...