1. Skidanje kore

Svi trupci za potrebe proizvodnje prolaze kroz proces skidanja kore. Količina pepela u peletu zavisi od više faktora, a najbitniji je kora. Kora sadrži veći  procenat jedinjenja koje ne sagorevaju i javljaju se kao otpad procesa sagorevanja – poznatiji kao pepeo. Nakon odstranjivanja kore trupci nastavljaju u proces usitnjavanja u čips.

2. Prerada

Nakon uklanjanja kore, sledi mlevenje drveta na nivo sečke, a potom usitnjavanje u vlažnom mlinu. Odnos materijala u čitavom procesu prerade je 80% - 85% tvrdo drvo, a ostatak meko drvo (četinari). Sve ovo radi postizanja optimalnog nivoa kvaliteta finalnog proizvoda.

Mlevenje drveta na nivo drvnog čipsa.

Automatizovan transport drvnog čipsa nakon mlevenja.

Raspoređivanje mlevenog drveta u bunkere za pripremu mešavine gotovog proizvoda.

Dodatno usitnjavanje materijala u vlažnom mlinu.

Sistem za aspiraciju.

Kontrolna soba za nadzor proizvodnog procesa.

3. Sušenje

Proces sušenja materijala je izuzetno bitan za postizanje maksimalnog  kvalitetnog peleta. Procenat vlage u materijalu ne sme preći 12% nakon sušenja, radi postizanja viljnih 6% vlage peleta. Postojeći rotacioni sistem sušenja će biti zamenjen trakastim sistemom sušenja u toku 2024. godine - projekat je u toku.

4. Separacija

Separator služi za odvajanje krupne i sitne piljevine. Krupna piljevina sprovodi u suvi mlin na usitnjavanje, a sitna se ubacuje direktno u veliki Silos. Iz Silosa se napajaju Prese uz pomoć miksera za razbijanje grudvi piljevine.

5. Presovanje

Granule peleta se formiraju u specijalizovanim presama. Presa radi na principu kompresovanja prethodno prerađenog materijala, uz pomoć dva rolera i matrice. Nakon peletiranja dobijaju se pelet i prašina (nus proizvod). Prašina se odstranjuje pre pakovanja u kese ili džakove, a uz pomoć aspiracije i otprašivača.

6. Pakovanje

U završnoj fazi na liniji za automatsko pakovanje pelet se prenosi u kese od 15kg ili džambo vreće, odakle se doprema u skladište i priprema za plasman na tržište. Radi dodatne zaštite od spoljih uticaja na upakovane palete se dodaje polietilenska kapa koja štiti gotov proizvod od UV zraka i vremenskih nepogoda. Na taj način moguće je skladištiti Sparrow pelet i na otvorenom.