Šta je to pelet i kako se dobija?

 

U zavisnosti od sirovine od koje se proizvodi, razlikuju se dve vrste peleta: drveni i agro pelet. Drveni pelet je viskokalorično gorivo koje se dobija od različitih vrsta materijala biološkog porekla – piljevina i strugotina suvog drveta: hrasta, bukve, jasena, čamovine, topole, lipe itd. Dobija se posebnim procesom mlevenja, sušenja i presovanja. Proizvodi se pod izrazito visokim pritiskom koji podiže temperaturu drveta i na taj način stvara prirodni lepak.

Zahvaljujući tome, ovoj masi se ne dodaju hemijska vezivna sredstva, te se drveni pelet smatra najčistijim gorivom za svakodnevnu upotrebu, u potpunosti neškodljivim za čovekovo zdravlje i prirodnu okolinu. Granule drvenog peleta su cilindričnog oblika, prečnika 6 – 8 mm i dužine 30 – 40 mm.

 

pelet
pelet